Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς

Γενικά

Το υλικό που έχει αναρτηθεί σε αυτή την επιλογή της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών Νηπιαγωγείων στο πλαίσιο διαφόρων πρακτικών - εφαρμογών (π.χ. portfolio, συνεργασία σχολείου - οικογένειας κ.λπ.). Πρόκειται για υλικό που έχει δημιουργηθεί, εξ ολοκλήρου,...

—————

Φάκελος αξιολόγησης - portfolio

 Φύλλο γνωριμίας ΦΥΛΛΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 09 - ΔΕΙΓΜΑ.pdf (107,7 kB)  Το φύλλο γνωριμίας συμπληρώνεται από τους γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Μας βοηθάει να σχηματίσουμε μια εικόνα για το παιδί και τις προσδοκίες των γονέων.   Φύλλο αυτό-αξιολόγησης...

—————

Συνεργασία σχολείου - οικογένειας

  Συμμετοχή γονέων στην τάξη Συμμετοχή_γονέων_στην_τάξη.pdf (162 kB)  Ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τους γονείς στην αρχή της χρονιάς για να δώσουμε το μήνυμα ότι μας ενδιαφέρει η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και να συλλέξουμε πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στην...

—————

—————