Πειραματικά Νηπιαγωγεία

  • Σκοπός, οργάνωση και λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων

Σύμφωνα με την υπ. αρ. Φ. 27/148/Γ1/160/7-2-95 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 96/14-2-95 τ.Β'), καθώς και τα διεθνή δεδομένα, σκοπός των Πειραματικών Σχολείων είναι η "προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής έρευνας", η "πρακτική άσκηση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι." και η εφαρμογή "καινοτόμων" δράσεων.

  Τα Πειραματικά Σχολεία διοικητικά υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού στην περιοχή του οποίου λειτουργούν και εποπτεύονται επιστημονικά από το οικείο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών. Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) αποτελείται από τον Επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος.

 

  • Εποπτικό Συμβούλιο Πειραματικών Νηπιαγωγείων Τ.Ε.Π.Α.Ε

 

Εποπτικό Συμβούλιο:

Μ. Μπιρμπίλη, Επικ. καθηγήτρια

 

Α. Κοντοπούλου, Αν. καθηγήτρια

 

Ε. Ντολιοπούλου, Αν. καθηγήτρια

 

 


Photo Gallery: Πειραματικά Νηπιαγωγεία

/album/photo%20gallery%3a%20%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%bd%ce%b7%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1/%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%81%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%b6%ce%b94%ce%bf%ce%bbkar-jpg1/

—————

/album/photo%20gallery%3a%20%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%bd%ce%b7%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1/imgp0845-jpg/

—————

—————